divka li-oddelovac chlapec

Plán akcí

 

Plán významných společenských, kulturních a sportovních akcí DD - 2016/2017

Měsíc Akce Odpovídá Datum
září Loučení s létem – DC Burešová
Turnaj bowling
Auxilium Vsetín – společné odpoledne s Jaderničkou
Pohádkový les - Martinice
 
Vránová
Vránová

Špiessová
Vránová
 

10. 9.
11. 9.

26. 9.
17. 9
 

říjen Nejmilejší koncert Praha, DD Sázava
Klauniáda 17. ZŠ Křiby Zlín
5P SVP Domek – vycházka do přírody
Drakiáda
 
Bělůnek, Polčáková
Bednářová
Špiessová
Vránová

 

16. 10.

1. 10.
 

listipad

Halloween – strašidelné soutěžení pro děti v Kurovicích
Odpoledne v Galaxii
Handicap – promítání z tábora
Strom splněných přání Kiss Publikum Předvánoční setkání s dětmi ze 17. ZŠ Zlín Křiby
Pochod broučků - školka
Soutěž DD+int – Dupání králíků

 

 

Kuricová
Hradil
Hradil
vychovatel
Bednářová

Vránová
Hradil, Anselmi
 

 
 prosinec Slunečnic – Vánoční strom
Setkání se sponzory a přáteli DD
Muzikál Ať žijí duchové - Praha
Vánoční večeře v dětském domově
Štědrý den s hasiči
Vánoční „Laťka“–soutěž ve skoku
vysokém – DD a internát
Vánoční besídka školka
 
vychovatel  
vychovatel
Bělůnek
vychovatel
vychovatel
Bělůnek

Vránová
 

10.12.

22.12.

22.12.
 

 leden  Sportovní lyžařský pobyt na horách – Hnutí speciálních olympiád, Krkonoše  Dědková  8.1.-13.1.
 únor  Masopustní rej – Spolek přátel DD a Speciálních škol
Soutěž ve stavbě sněhuláků
 Špiessová, Bednářová
Kuricová
 
 březen  Noc s Andersenem-17. ZŠ
Sportovní odpoledne
 Bednářová
Hradil, Anselmi
 
 duben  Auxilium – klubová akce
Víkendový pobyt Sázava
Nejmilejší koncert – krajské kolo
 Špiessová
Bělůnek
Bělůnek
 
 květen  Hry a sportovní činnosti Galaxie
LazOHraní-odpoledne pro děti z DD
Jarní dny na tvrzi Kurovice
Pojďme spolu za fotbalem – akce v rámci Evrop. fotbalového týdne
 Anselmi
Bednářová,vychovatelé
Kuricová

Bělůnek

 
 červen  Den dětí v DD
Zahradní slavnost – Spolek přátel DD a Speciálních škol
Setkání dětí s CT týmy
 vychovatelé

Bělůnek
Oškerová

 
červenec srpen  Prázdninové pobyty a tábory
Letní volnočasové aktivity
 vychovatelé
vychovatelé