divka li-oddelovac chlapec

Úvod

 

Vítáme Vás na stránkách

Dětského domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy  Zlín 

Marie Montessori - uznávaný odborník ve výchově a vzdělávání dětí, propagovala, že dítě je tvůrcem sebe sama, a proto říká:             

"Pomoz mi, abych to dokázal sám!" 

Její motto je východiskem pro všechny pracovníky Dětského domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Zlín. Snažíme se naše žáky vybavit schopnostmi a dovednostmi, které jim umožní zapojit se do společnosti tak, aby byli co nejméně závislí na svých rodičích, vychovatelích a tak i celé společnosti..

Do instituce jsou přijímány děti se zrakovým postižením, děti a žáci se všemi stupni mentálního postižení, žáci s kombinací postižení a žáci s poruchami autistického spektra od 3 do 19 let.