divka li-oddelovac chlapec

Úvod

 

 Vítáme Vás na stránkách Dětského domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy  Zlín

Marie Montessori - uznávaný odborník ve výchově a vzdělávání dětí, propagovala, že dítě je tvůrcem sebe sama, a proto říká:
"Pomoz mi, abych to dokázal sám!"
Její motto je východiskem pro všechny pracovníky Dětského domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy
Zlín. Snažíme se naše žáky vybavit schopnostmi a dovednostmi, které jim umožní zapojit se do společnosti tak, aby byli co nejméně závislí na svých rodičích, vychovatelích a tak i celé společnosti. Do instituce jsou přijímáni děti se zrakovým postižením, děti a žáci se všemi stupni mentálního postižení, žáci s kombinací postižení a žáci s poruchami autistického spektra od 3 do 19 let.