divka li-oddelovac chlapec

Aktuální informace

 

 Vážení rodiče,

rádi bychom Vám oznámili, následující:

·       Školní družina od 1. 12. 2020 (úterý) otevíráme odpolední provoz školní družiny

·       Internát bude otevřený od 1. 12. 2020 (úterý), příjezd od 7.00h., odjezd pátek do 16.00h.

·       Logopedie nebude probíhat do konce letošního roku, z důvodu nepřítomnosti logopedky.

 

Ranní družina, z důvodu nutnosti zachování homogenity mezi jednotlivými skupinami žáků, otevřena nebude - tzn.  že žáci budou přicházet do školy v 7.30 hod.

Provoz školní družiny bude ve III. oddělení do 15:00, v I. II, IV. oddělení do 16:00.

Prosíme o dodržení času pro vyzvednutí.

 Pokud vstupujete do budovy školy, prosíme o ochranu dýchacích cest a zdržení se v budově školy po dobu nezbytně nutnou k vyzvednutí svého dítěte. Dítě Vám bude předáváno před třídou daného oddělení.

Pro žáky, kteří nejsou přihlášeni k docházce do školní družiny, bude zajištěn dohled do 13:30hod.  Dozorované děti odchází 13. 30 hod. v doprovodu AP před budovu školy, kde je předají rodičům.

Děkujeme za pochopení

                                              Vedení školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                Upozornění pro návštěvníky našich

webových stránek

 

Webová stránka je momentálně v rekonstrukci, některé informace nemusí být aktuální,

k 15.12.2020 bude zprovozněn web nový.

Děkujeme za pochopení.