divka li-oddelovac chlapec

Aktuální informace

 Provoz organizace v době hlavních prázdnin

·         Provoz mateřské školy je přerušen od 15.7.2019 do 23.8.2019.

·         Provoz přípravného stupně, základní školy a střední školy je přerušen od 1.7.2019 do 30.8.2019.

·         Provoz školní družiny je přerušen od 1.7.2019 do 4.7.2019 a od 15.7.2019 do 30.8.2019.

·         Provoz internátu školy je přerušen od 1.7.2019 do 30.8.2019.

 

Provoz speciálně pedagogického centra v době letních prázdnin

 

·         Provoz SPC je přerušen od 15. 7 do 16. 8. 2019 .

·         V akutních případech lze využít telefonické konzultace, a to ve dnech pondělí, středa od 8.00 do 10.00 hod.

 

Telefonní kontakty pro jednotlivá období:

15. 7. – 19.7.

22. 7. – 26. 7.

 

29. 7. - 2. 8.

5. 8. - 9. 8.

12. 8. – 16. 8.

736 105 795

p. Pavelcová

605 981 997

Mgr. Sladká

734 686 839

Mgr. Vicherková

739 589 063

Mgr. Klenová

734 790 061

Mgr. Indráková

 

Úřední hodiny pro veřejnost v budově školy jsou stanoveny vždy ve středu od 8,00 do 12,00 hodin, tel. 577 210 472.

 

Zahájení provozu

·         Mateřská škola zahájí provoz 26.8.2019.

·         Základní škola, střední škola, přípravný stupeň ZŠ speciální, školní družina a  internát školy zahájí provoz 2.9.2019.

·         2.9.2019 bude škola, školní družina i internát školy otevřeny od 7,00 hodin.

·         Slavnostní zahájení školního roku se koná 2.9.2019  v jídelně školy v 8,30 hod. pro mladší žáky  a 8,45 pro starší žáky. Po ukončení slavnostního zahájení je možnost odchodu žáků s rodiči domů.

·         Pravidelné vyučování začíná v úterý 3.9. 2019.

 

 

Ve Zlíně dne 26.6.2019                                              Mgr. Jana Gavendová

                                                                                    ředitelka organizace