divka li-oddelovac chlapec

Aktuální informace

     Provoz organizace v době hlavních prázdnin

·       Provoz mateřské školy je přerušen od 6.7.2020 do 9.8.2020.

·       Provoz přípravného stupně, základní školy a střední školy je přerušen od 29.6.2020 do 31.8.2020.

·       Provoz školní družiny je přerušen od 29.6.2020 do 31.8.2020.

·       Provoz internátu školy je přerušen od 11.3.2020 do 31.8.2020.

·       Kancelář organizace je otevřena pro veřejnost vždy v pondělí a středu od 9,00 do 13,00 hod.

 

Provoz speciálně pedagogického centra v době letních prázdnin

V době od 20. července do 14. srpna 2020 bude SPC uzavřeno z důvodů čerpání řádné dovolené pracovníků. Na odloučených pracovištích ve Zlíně, Mostní a ve Valašském Meziříčí bude uzavřeno od 10. července do 19. srpna 2020.

Pohotovostní režim - v akutních případech lze využít telefonické poradenské služby dle uvedeného rozpisu:

20. 7. – 24. 7.

pondělí, středa 9.00 - 12.00

27. 7. - 31. 7.

pondělí, středa

9.00 - 12.00

3. 8. - 7. 8.

pondělí, středa 9.00 - 12.00

10. 8. – 14. 8.

pondělí, středa

9.00 - 12.00

 

739 589 064

 

 

734 692 862

 

 

730 597 362

 

 

607 291 652

 

Mgr. Knedlová

Mgr. Krajčová

Mgr. Tvarůžková

Mgr. Štěbrová

    Zahájení provozu

·       Mateřská škola zahájí provoz 10.8.2020.

·       Základní škola, střední škola, přípravný stupeň ZŠ speciální, školní družina a  internát školy zahájí provoz 1.9.2020.

·       1.9.2020 bude škola, školní družina i internát školy otevřeny od 7,00 hodin.

·       Slavnostní zahájení školního roku se koná 1.9.2020  v jídelně školy v 8,30 hod. pro mladší žáky  a 8,45 pro starší žáky. Po ukončení slavnostního zahájení je možnost odchodu žáků s rodiči domů.

·       Pravidelné vyučování začíná v úterý 2.9. 2020.

 

 

Ve Zlíně dne 29.6.2020                                              Mgr. Jana Gavendová

                                                                                    ředitelka organizace