divka li-oddelovac chlapec

Charakteristika instituce

Název instituce, sídlo školy, právní forma, IČO
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín
Lazy VI 3695
760 01 Zlín
IČO: 61716464

Další místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb
Mostní 2397, 761 67 Zlín
Vodní 7892, 757 01 Valašské Meziříčí

Zřizovatel instituce
Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Tř. T. Bati 21, 761 91 Zlín

Ředitelka školy
Mgr. Jana Gavendová

Školy a školská zařízení:
Mateřská škola - pracoviště Zlín - Mostní
Přípravný stupeň ZŠ speciální
Základní škola 
Základní škola speciální 
Praktická škola jednoletá
Internát
Školní družina
Dětský domov
Speciálně pedagogické centrum se sídlem Zlín Lazy
           - pracoviště SPC Valašské Meziříčí
           - pracoviště SPC Zlín - Mostní
Školní jídelna

Celková kapacita škol a školských zařízení:
- mateřská škola – kapacita 24 dětí
- základní škola speciální – kapacita 70 žáků
- přípravný stupeň základní školy speciální – kapacita 12 žáků
- základní škola  – 14 žáků
- praktická škola – 10 žáků
- školní družina – kapacita 30 žáků
- dětský domov – kapacita – 16 lůžek
- internát – kapacita 16 lůžek
- speciálně pedagogické centrum – neuvádí se
- školní jídelna – kapacita – 135 stravovaných

 

Charakteristika instituce
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín tvoří komplex škol a školských zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením ve věku od 3 do 19 let.
V zařízení se vzdělávají děti a žáci s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, poruchou autistického spektra a kombinovaným postižením. Mateřská škola je zřízena pro děti se zrakovým postižením, mentálním postižením, více vadami a poruchami autistického spektra.
Hlavní budova školy se nachází v klidné části města Zlín – Lazy. Dostupnost školy je dopravně dobrá. V hlavní budově zařízení na Lazech jsou umístěny školy, internát, školní družina, školní jídelna, kancelář školy, kancelář ředitelky a zástupkyně ředitelky pro školu. Je zde také pracovna pro logopedii. 
V dětském domově (DD) jsou dvě samostatné bytové jednotky, kancelář zástupkyně ředitelky pro DD, sociální pracovnice a zdravotní sestry. 
Ve třetí budově na Lazech se nachází Speciálně pedagogické centrum pro klienty s mentálním postižením - SPC Duha.
Součástí zařízení jsou tři odloučená pracoviště:
         • Mateřská škola pro děti s mentálním a zrakovým postižením v městské části Zlín – Mostní 
         • Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky se zrakovým postižením v nově zrekonstruovaných prostorách ve Zlíně                              na ulici Mostní.
         • Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s mentálním postižením – pracoviště Valašské Meziříčí