divka li-oddelovac chlapec

GDPR

 

 Od 1. 2. 2018 je pověřencem pro ochranu osobních údajů pro

Dětský domov, Mateřskou školu, Základní školu a Praktickou školu Zlín,

Libuše Malinová, tel.: 577058224, poverenec.oou@ddskolyzlin.cz

 

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín nenese zodpovědnost za použití zveřejněných fotografií a videozáznamů jinými subjekty.

 

GDPR

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy VI 3695, 760 01  Zlín,   IČO 61716464 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání dětí a žáků s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, poruchou autistického spektra a kombinovaným postižením.

V rámci zajišťování svých činností příspěvková organizace zpracovává osobní údaje zejména za účelem:

1)    Zajištění vzdělávání:

o   zápis k předškolnímu vzdělávání

o   zajištění předškolního vzdělávání

o   zápis k základnímu vzdělávání

o   zajištění základního vzdělávání

o   zájmové vzdělávání ve školní družině

o   přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole

o   zajištění středního vzdělávání

o   další vzdělávání pedagogických pracovníků

2)    Zajištění služeb:

o   zajištění péče o děti s nařízenou ústavní výchovou

o   poskytování poradenských služeb ve škole

o   poskytování poradenských služeb v ŠPZ

o   ubytování žáků na internátě školy

o   zajištění školního stravování

3)    Zajištění interních procesů a provozu organizace:

o   výběrová řízení na zaměstnance

o   pracovněprávní a mzdová agenda

o   evidence úrazů

o   ochrana majetku a osob

o   prezentace příspěvkové organizace

o   organizace škol v přírodě, zájezdů, exkurzí, sportovních pobytových kurzů atd.

o   projekty, žádosti o dotace

o   vedení účetnictví příspěvkové organizace

o   smlouvy a objednávky služeb