divka li-oddelovac chlapec

Kontakty


Kancelář školy                                                                               

Tel.: 577210472, 577210 563, 577058221
Mob.: 731483720
Fax: 577210472
E-mail: ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz

ID datové schránky: fkuyzwi


Ekonomka školy - Ludmila Zbranková                                              

ludmila.zbrankova@ddskolyzlin.cz

Personalistka, mzdová účetní – Melichárková Silvie                        

silvie.melicharkova@ddskolyzlin.cz

Ředitelka školy - Mgr. Jana Gavendová                                            

jana.gavendova@ddskolyzlin.cz

Zástupkyně ředitelky Škola - Mgr. Monika Novosádová                    

577058235
monika.novosadova@ddskolyzlin.cz

Zástupkyně ředitelky pro DD
- Mgr. Ladislava Bednářová                

577058240, 603204333
ladislava.bednarova@ddskolyzlin.cz                                                                          


SPC –vedoucí  pracovnice – Mgr. Lenka Mikulášková          

577058254, 605981997
lenka.mikulaskova@ddskolyzlin.cz

Mateřská škola - vedoucí pracovnice -  Bc. Iveta Blahušová    

577005802, 734516187
iveta.blahusova@ddskolyzlin.cz


Internát, vedoucí – Bc. Jana Vošoustová                                               

577058228
jana.vosoustova@ddskolyzlin.cz
 

Školní družina                                                                                     

577058227, 577058229


Sociální pracovnice – Mgr. Lenka Špiessová                                      

577058241

lenka.spiessova@ddskolyzlin.cz


Všeobecná sestra DD – Fimbingerová Zdislava                                              

577058242

 

Výchovná poradkyně – Mgr. Lucie Hradilová

577058266                                 

 


Vedoucí školní jídelny – Ladislav Pavelka                                          

577058233, 739187353
ladislav.pavelka@ddskolyzlin.cz