divka li-oddelovac chlapec

Teambuilding pracovníků dětského domova

9.7.2018   Zpět na Naše zážitky

Druhý týden v červenci byl věnován prázdninovému pobytu dětí z dětského domova ve Velkých Karlovicích. Při této příležitosti uspořádala naše organizace ve dnech 9. a 10. 7. 2018 teambuildingové aktivity pro pracovníky dětského domova. K tomuto účelu byla oslovena organizace Madio z. s., jež se zabývá právě teambuildingem, vzděláváním pro firmy a školy, prevencí a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Cílem celé akce bylo prohloubení vztahů na pracovišti, posílení vzájemné důvěry a zkvalitnění týmové komunikace prostřednictvím různých skupinových aktivit a her.

Pro všechny zúčastněné to byl příjemně strávený čas zejména díky nově získaným zkušenostem a zážitkům se svými kolegy. Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat Madio z. s. a vedení školy za zorganizování této akce pro naše zaměstnance a budeme se těšit na další případnou spolupráci.

Zapsala: Kulová, Mikelová