divka li-oddelovac chlapec

"Hoří - Les"

16.9.2018   Zpět na Naše zážitky

 A zase jedna prima neděle. Byli jsme pozvání do Dětského domova na Lazech na akci "Hoří - Les". Zúčastnili jsme se všichni. Někteří soutěžili, plnili různé úkoly, druzí povzbuzovali. A jak to vše probíhalo? Po přivítání nám pan chovatel dravců předvedl různé ptáky a povykládal o nich mnoho zajímavostí. Nakonec přinesl hada a odvážní si ho mohli pohladit a dát si ho kolem krku. I my jsme se odvážili. Potom se jednotlivá družstva vydala na různá stanoviště, kde jsme plnili úkoly. Některé byly náročné na přemýšlení, jiné na fyzickou kondici. U některých jsme byli vážní, přemýšleli jsme, u jiných jsme se zasmáli. A co jsme všechno plnili? V lese jsme šli podle fáborků a poznávali zvířata, která tam patří a předměty, které tam nemají být. Dařilo se nám také při určování přírodnin. Při prolézání "pavoučí sítí" jsme se v ní skoro zamotali. Velkým oříškem pro nás bylo skládání obrazce podle předlohy. Vypadalo to jednoduché, ale nebylo. A při čem jsme se nejvíce nasmáli? Skupinka z nás stála na dřevěných lyžích a měla jít. Někteří padali, někteří se smáli, ale vše jsme zvládli. Když jsme vydali všechnu elergii, tak jsme zasedli k buchtě, pití a také jsme nezapomněli na vitamíny. Ty byly obsaženy v jablku. Nastalo vyhlášení výsledků. Obsadili jsme 3. místo a odměnou byly tašky s překvapením.

Za krásné odpoledne děkují děti a tety Ivana, Věra, Helena a Mirka

 

 

 

Fotografií: 23