divka li-oddelovac chlapec

Podatelna

Adresa pro doručování poštou nebo osobně: Lazy VI 3695

                                                                                 760 01  Zlín

Úřední hodiny podatelny: každý pracovní den 8,00 - 12,00 hod.

Elektronická adresa:                                          ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu: v případě, že dokument je neúplný a lze určit odesílatele, vyzveme jej k doplnění údajů, pokud kvůli poškození nelze určit adresu odesílatele, nemůžeme se dokumentem dále zabývat.