divka li-oddelovac chlapec

Projekty

 

 

 

 

 

PROJEKT CKP

Nová právní úprava působí směrem ke společnému vzdělávání žáků se SVP přímo ve školách hlavního vzdělávacího proudu.

Nutným předpokladem úspěšnosti daného modelu je připravenost pedagogických pracovníků.

Cílem projektu, ve kterém je zapojena naše škola je zvýšit kompetence pedagogů pro působení ve společném vzdělávání a přispět tak k úspěšnosti reformy vzdělávání žáků se SVP. 

 

 

 

PROJEKT IMUZA

Naše škola se účastní projektu IMUZA – jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu vzdělávání.

Projekt je zaměřen na podporu dětí, žáků a studentů se speciálními

vzdělávacími potřebami při výuce uměleckých disciplín a v umělecké

výchově na školách.

Na projektu, jehož řešitelem je UP v Olomouci participuje 53 partnerů -

zástupců téměř všech stupňů a typů uměleckého vzdělávání v ČR.

Záměrem projektu je vzájemné setkávání, obohacování se individuální zkušeností i další pedagogické vzdělávání pedagogů zabývajících se uměleckým vzděláváním.