divka li-oddelovac chlapec

Spolek přátel Dětského domova a Speciálních škol

Tento spolek byl zapsán do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně dne 1. 1. 2014. Usnesením tohoto soudu ze dne 23. 7. 2015 bylo potvrzeno přejmenování dosavadního sdružení na spolek, upřesnění sídla spolku, jakož i účelu, pro který byl založen. Členy jsou především rodiče dětí, které navštěvují naši školu, dále děti z našeho dětského domova a několik zaměstnanců. V průběhu roku řídí činnost Spolku 7 členný výbor,   1 - 2 x ročně se scházejí všichni členové na Členské schůzi.
 

Činnost směřována na

- Posílení komunikace členů – rodičů dětí s mentálním a dalším postižením, jednak v předávání zkušeností navzájem, ale i možností konzultace s odborníky z řad speciálních pedagogů.
- Materiální, finanční a personální podpora zájmových aktivit dětí ve dnech školního vyučování.
- Rozšíření nabídky pro volný čas ve dnech, kdy není školní vyučování, s větším zapojením rodičů a aktivní účastí dalších dospělých přátel s cílem umožnit i dětem z dětského domova postupné rozšiřování pozitivních sociálních vazeb.
- Získávání finančních prostředků pro obohacení výukových, výchovných a psychorehabilitačních programů.

 

Členská schůze

je nejvyšším orgánem Spolku. Na poslední schůzi dne 11. října 2019 jsme vzali na vědomí přijetí nových členů Spolku, projednali a schválili zprávu o činnosti, o výši členského příspěvku, v souladu s občanským zákoníkem i údaji potřebnými pro elektronický zápis do spolkového rejstříku jsme připravili a schválili nové členy kontrolní komise.
 

Výroční zpráva za kalendářní rok 2019

 www.ddskolyzlin.cz/files/14/vyrocni-zprava-2019-spolek.docx