divka li-oddelovac chlapec

Zaměstnanci instituce

    

Škola

 

Mgr. Gavendová Jana 

Ředitelka školy

Mgr. Krupíková Kateřina 

Zástupkyně ředitelky – škola

Mgr. Dědková Dagmar 

Učitelka  ZŠ speciální

Mgr. Bolzonella Ilona 

Učitelka  ZŠ speciální

Mgr. Malaníková Renata 

Učitelka Praktická škola, ICT metodik

Mgr. Lekešová Soňa 

Učitelka  ZŠ speciální - MD

Mgr. Kovářová Lucie 

Učitelka  ZŠ speciální - MD

Mgr. Olexová Kristýna 

Učitelka  ZŠ speciální, metodik prevence

Mgr. Uhlárová Hana 

Učitelka  ZŠ speciální, EVVO

Mgr. Vošoustová Jana 

Učitelka  ZŠ speciální

Mgr. Gajdošíková Ivana 

Učitelka  ZŠ speciální, koordinátorka ŠVP

Mgr. Křepelková Lenka 

Učitelka  ZŠ speciální

Mgr. Strachotová Veronika 

Učitelka  ZŠ speciální

Mgr. Münsterová Aneta

Učitelka  ZŠ speciální

Mgr. Brátová Šárka

Učitelka  ZŠ speciální, MŠ

Mgr. Janská Jarmila

Učitelka  ZŠ speciální 

Mgr. Bendová Jana

Logopedka - ZŠ, MŠ - MD

Mgr. Julinová Adina

Logopedka - ZŠ, MŠ

 

 

Martina Schirlová

Asistentka pedagoga

Procházková Kateřina

Asistentka pedagoga

Halová Jaroslava 

Asistentka pedagoga

Bc. Hájková Tereza 

Asistentka pedagoga

Zelinková Helena

Asistentka pedagoga

Mgr. Neudeková Dita 

Asistentka pedagoga, vychovatelka - MD

Zábojníková Jana

Asistentka pedagoga

Bc. Brožková Květoslava Dis. 

Asistentka pedagoga, vychovatelka - ŠD

Matúšová Dana

Asistentka pedagoga

Bc. Bečicová Naďa

Asistentka pedagoga

Bc. Skrášková Nikola

Asistentka pedagoga

Miklíková Hana

Asistentka pedagoga

 

 

Háblová Alena

Účetní - rozpočtářka

Bc. Kuviková Jana

Personalistka, mzdová účetní

Malinová Libuše

Pověřenec GDPR, účetní

Novosadová Alena

Úklid

Řezáčová Iveta

Úklid

Kadlčák Josef

Technický pracovník - údržbář

Sovjak Petr

Technický pracovník - údržbář

 

 

Družina

 

Matuchová Zuzana

Vychovatelka družina – vedoucí ŠD

Mgr. Jarošová Eliška

Vychovatelka družina - MD

Bc. Kuchařová Soňa

Vychovatelka družina

 

 

 

 

Internát

 

Mgr. Suchoňová Iva 

Vychovatelka, vedoucí internátu

Vaněčková Alena

Vychovatelka internát

Mgr. Kulová Kateřina

Vychovatelka internát

Jurčová Věra

Asistentka pedagoga internát

Miklíková Hana

Asistentka pedagoga internát

 Veselá Marcela

Bezpečnostní pracovník

 

 

 Dětský domov

 

Mgr. Bednářová Ladislava 

Zástupkyně ředitelky – dětský domov

Anselmi Ivana

Vychovatelka 

Mgr. Stuchlík Pavel 

Vychovatel 

Hradilová Andrea 

Vychovatelka

Mgr. Polčáková Michaela 

Vychovatelka

Mgr. Vránová Iveta 

Vychovatelka - MD

Hradil Tomáš

Vychovatel

Přílučíková Michaela 

Vychovatelka

Kulhánková Michaela 

Vychovatelka 

 

 

Hejtmánková Marcela

Asistentka pedagoga

Mgr. Berková Miroslava

Asistentka pedagoga

Stejskalová Michaela

Asistentka pedagoga

 

 

Blahušová Zdenka

Bezpečnostní pracovnice

Roubínková Jana

Bezpečnostní pracovnice

 

 

Michaela Kulhánková 

Sociální pracovnice, asistentka pedagoga

Fimbingerová Zdislava

Všeobecná sestra

Kovaříková Yveta

Úklid

Petr Sovjak

Technický pracovník - Údržbář

 

 

 

 

 Speciálně pedagogické centrum

 

Mgr. Sladká Mikulášková Lenka 

Psycholog a ved. pracovnice SPC - Lazy

Mgr. Knedlová Pavlína 

Psycholog               - Lazy Zlín

Mgr. Vicherková Ivana 

Speciální pedagog   - Lazy Zlín

Mgr. Tvarůžková Eva 

Speciální pedagog   - Lazy Zlín

Pavelcová Lenka DiS.

Sociální pracovnice - Lazy Zlín

 Mgr. Voldřichová Eva

Speciální pedaog     - Lazy Zlín

 

 

Mgr. Krajčová Věra 

Speciální pedagog   - Valašské Meziříčí

Mgr. Indráková Kateřina 

Psycholog                - Valašské Meziříčí

Mgr. Orsagová Helena

Speciální pedagog   - Valašské Meziříčí MD

Mgr. Šimčíková Radka 

Sociální pracovnice - Valašské Meziříčí

 

 

Mgr. Bednaříková Petra 

Speciální pedagog   - Mostní Zlín

Mgr. Balunová Kristína

Speciální pedagog   - Mostní Zlín

Mgr. Vašťáková Jana 

Speciální pedagog   - Mostní Zlín

Mgr. Klenová Ivana 

Speciální pedagog   - Mostní Zlín

Mgr. Štěbrová Lucie

Speciální pedagog   - Mostní Zlín

Mgr. Stískalová Šišková Monika

Sociální pracovnice - Mostní Zlín

Mgr. Michalovičová Hana 

 Psycholog               - Mostní Zlín

 

 

 Mateřská škola – Zlín, Mostní

 

Bc. Blahušová Iveta 

Vedoucí MŠ, speciální pedagog

Mgr. Siuda Petra 

Speciální pedagog 

Bc. Králíková Petra 

Speciální pedagog MD

Mgr. Bálková Jana 

Speciální pedagog

Mgr. Janíková Pavla

Speciální  pedagog MD

Mgr. et Bc. Štiková Zdeňka 

Speciální pedagog 

Gazdošová Marcela

Asistentka pedagoga

Kočendová Bohdana

Asistentka pedagoga

Vaculíková Martina

Úklid

 

 

 

 

Školní jídelna

 

Pavelka Ladislav

Vedoucí ŠJ

Halašová Renata

Kuchařka

Procházková Jana

Kuchařka

Matulíková Anna

Kuchařka

Horňáková Iva

Pomocná kuchařka