divka li-oddelovac chlapec

Zaměstnanci instituce


 

Škola  
Gavendová Jana Mgr. Ředitelka školy
Novosádová Monika Mgr. Zástupkyně ředitelky – škola
Dědková Dagmar Mgr. Učitelka  ZŠ speciální
Hradilová Lucie Mgr. Učitelka  ZŠ praktická, výchovná poradkyně
Malaníková Renata Mgr. Učitelka  ZŠ speciální, ICT metodik
Lekešová Soňa Mgr. Učitelka ZŠ speciální
Kovářová Lucie Mgr. Učitelka  ZŠ speciální - MD
Olexová Kristýna Mgr. Učitelka  ZŠ speciální, metodik prevence
Uhlárová Hana Mgr. Učitelka  ZŠ speciální, EVVO
Vranková Zuzana Mgr. Učitelka  ZŠ speciální
Gajdošíková Ivana Mgr. Učitelka  ZŠ speciální, koordinátorka ŠVP
Křepelková Lenka Mgr. Učitelka  Praktická škola
Kuchařová Soňa Bc. Učitelka  ZŠ speciální
Bendová Jana Mgr. Logopedka - ZŠ, MŠ
Kydalová Kateřina Dis. Asistentka pedagoga
Suchoňová Iva Mgr. Asistentka pedagoga, BOZP
Krupíková Kateřina Asistentka pedagoga
Neudeková Dita Mgr. Asistentka pedagoga, vychovatelka - MD
Kukučková Viera Asistentka pedagoga
Zábojníková Jana Asistentka pedagoga
Brožková Květoslava, Bc., Dis.  Asistentka pedagoga, vychovatelka
Matúšová Dana Asistentka pedagoga
Procházková Kateřina Asistentka pedagoga, vychovatelka
Jarošová Eliška Mgr. Vvychovatelka
Vošoustová Jana Bc. Vychovatelka, vedoucí internátu
Vaněčková Alena Vychovatelka internát
Matuchová Zuzana Asistentka pedagoga internát
Vykoukalová Michaela Asistentka pedagoga internát - MD
Hubíková Eva Bezpečnostní pracovník
Zbranková Ludmila Účetní - rozpočtářka
Melichárková Silvie Personalistka, mzdová účetní
Malinová Libuše Účetní
Soukupová Anna Úklid
Řezáčová Iveta Úklid
Kadlčák Josef Technický pracovník - údržbář
Mizerák Ján Technický pracovník - údržbář
   
 Dětský domov  
Bednářová Ladislava Mgr. Zástupkyně ředitelky – dětský domov
Anselmi Ivana Vychovatelka 
Stuchlík Pavel Mgr. Vychovatel 
Krúpová Kristýna Mgr. Vychovatelka - MD
Polčáková Michaela Mgr. Vychovatelka
Vránová Iveta Mgr. Vychovatelka 
Hradil Tomáš Vychovatel
Hejtmánková Marcela Asistentka pedagoga
Halová Jaroslava Asistentka pedagoga
Hradilová Andrea Asistentka pedagoga - MD
Jurčová Věra  Asistentka pedagoga, vychovatelka
Blahušová Zdenka Bezpečnostní pracovnice
Veselá Marcela Bezpečnostní pracovnice
Špiessová Lenka Mgr. Sociální pracovnice, asistentka pedagoga
Fimbingerová Zdislava Všeobecná sestra
Kovaříková Yveta Úklid
Vlček Petr, Ing. Technický pracovník - Údržbář
   
 Speciálně Pedagogické centrum  
Mikulášková Lenka Mgr. Psycholog a vedoucí pracovnice SPC - Lazy
Klenová Ivana Mgr. Speciální pedagog   - Lazy Zlín
Tvarůžková Eva Mgr. Speciální pedagog   - Lazy Zlín
Zichová Anetta Mgr. Logoped                  - Lazy Zlín
Michalovičová Hana Mgr. Psycholog                - Lazy Zlín
Pavelcová Lenka DiS. Sociální pracovnice - Lazy Zlín
Žlébková Vybíhalová Radka Mgr. Speciální pedagog - Valašské Meziříčí
Krajčová Věra Mgr. Speciální pedagog - Valašské Meziříčí
Indráková Kateřina Mgr. Psycholog              - Valašské Meziříčí
Šmídová Eva Mgr. Speciální pedagog - Mostní Zlín
Bednaříková Petra Mgr. Speciální pedagog - Mostní - MD
Muchová Jiřina Mgr. Speciální pedagog - Mostní Zlín
Balunová Kristína Mgr. Speciální pedagog - Mostní Zlín
Vašťáková Jana Mgr. Speciální pedagog - Mostní Zlín
Vicherková Ivana Mgr. Speciální pedagog - Mostní Zlín
   
 Mateřská Škola – Zlín, Mostní  
Blahušová Iveta Bc. Vedoucí učitelka MŠ
Siuda Petra Mgr. Speciální pedagog 
Králíková Petra Bc. Speciální pedagog 
Kulová Kateřina Mgr. Asistentka  pedagoga
Štiková Zdeňka Mgr. Asistentka pedagoga
Kozlová Bohumila Úklid
   
Školní Jídelna  
 Pavelka Ladislav Vedoucí ŠJ
Halašová Renata Kuchařka
Procházková Jana Kuchařka
Matulíková Anna Kuchařka
Horňáková Iva Pomocná kuchařka