divka li-oddelovac chlapec

Plán akcí na školní rok 2017/2018

 

Návrhy konkrétních činností na školní rok 2017 – 2018

Celoroční akce: Zajišťuje
Filharmonie B. Martinů   -  Dědková
Filmová představení   -  Dědková
Divadelní představení   -  Gajdošíková
Spolupráce se SZŠ Zlín“   -  Uhlárová
Spolupráce s Krajskou knihovnou F. Bartoše   -  Uhlárová
Spolupráce s hasiči – program Hasík   -  Kuchařová
Výcvik plavání   -  Hradilová

 

Září - akce: Zajišťuje
„Slavnostní zahájení školního roku“   -  Gavendová, Novosádová
„Šikana a boj proti ní“   -  Olexová
„Týden mobility“   -  Uhlárová
„Návštěva ZOO Lešná“   -  třídní učitelé
"Jablíčkový den"   -  Olexová, Vranková
"Podzimní výstavka"   -  Hradilová


Říjen – akce: Zajišťuje
„Třídní schůzky“ /13. 10./   -  Třídní učitelé
„Mezinárodní den hudby“ 1. 10.   -  Kuchařová
„Světový den výživy“ 16. 10.   -  Uhlárová, Křepelková
„Den stromů“ 20. 10.   -  Dědková
„Vycházka, táborák, pouštění draků“   -  Olexová
"Filmový uzel Zlín – Animační workshop nebo 4. NP Lojzíkovo patro"   -  Olexová
"Projekt Zdravé společenství"   -  Dědková


Listopad – akce: Zajišťuje
„Den boje proti drogám“ 11. 11.   -  Gajdošíková
„Návštěva Galaxie“   -  třídní učitelé
„Zdravé zoubky“   -  Lekešová
"Halloween – spaní dětí ve škole"   -  Jarošová

Prosinec – akce: Zajišťuje
„Mezinárodní den zdravotně postižených“ 3. 12.   -  Olexová
„Filmové představení“   -  Dědková
"Vizovice - zámek"   -  Křepelková

 

 

Leden – akce: Zajišťuje
„Třídní schůzky“ /19.1./   -  Třídní učitelé
„Zimní olympiáda v lyžování, Krkonoše“   -  Dědková
„Na slovíčko, chlapci“   -  Kuchařová
„Na slovíčko, děvčata“   -  Kuchařová
"Setkání s muzikoterapií"   -  Gavendová


Únor – akce: Zajišťuje
„Masopustní rej ve spolupráci s rodiči“   -  Dědková
"Karneval pro děti ve škole"   -  Olexová
„Barevný týden“   -  Vranková

Březen – akce: Zajišťuje
„Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše – měsíc knihy“   -  Uhlárová
„Měsíc knihy a internetu“   -  Křepelková
„Ukliďme svět“ 18. 3.   -  Vranková
„Světový den vody“ 22. 3.   -  Olexová
"Filmové představení"   -  Dědková
"Jarní výstavka"   -  Hradilová
„Den učitelů“ 28. 3.   -  Pavelka

Duben – akce: Zajišťuje
„Třídní schůzky“ /20.4./   -  Třídní učitelé
„Zápis dětí do přípravného stupně a 1. ročníku ZŠ“   -  Gavendová, Novosádová
„Den dětské knihy – Božena Němcová“   -  Olexová
„Světový den zdraví“   -  Dědková
„Den Země“ 22. 4.   -  Uhlárová
„Mezinárodní den tance“   -  Lekešová
„Noc s Andersenem (spaní dětí ve škole)“   -  Procházková


Květen – akce: Zajišťuje
„Den Hasičů“ 4. 5.   -  Kuchařová
„Otvírání studánek“ 31. 5.   -  Uhlárová
„ZFF - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež – 57. ročník“   -  Dědková
„Fajn den“   -  Křepelková, Kuchařová
„Školní výlet“   -  Gajdošíková
"Den Matek (besídka pro rodiče)"   -  Dědková
"Pohovory s rodiči v PRŠ jednoleté"   -  Křepelková

 

 

 


Červen – akce: Zajišťuje
„Třídní schůzky“ /8.6./   -  Třídní učitelé
„Den dětí – škola, internát“ 1. 6.   -  Třídní učitelé
„Světový den životního prostředí“ 5. 6.   -  Olexová
„Závěrečné zkoušky v PRŠ“   -  Křepelková, Kuchařová
„Poznáváme Zlínsko – Jižní Chlum a ekodomy“   -  Olexová
„Loučení se žáky naší Praktické školy“   -  Křepelková, Kuchařová
"Opékání špekáčků s rodiči a dětmi ze školní družiny"   -  Procházková
"Pohádkový pochod" (spolupráce s rodiči)   -  Olexová
"Rozloučení se školním rokem"   -  Hradilová