divka li-oddelovac chlapec

Ubytování na internátě a jeho úhrada

 

 

Ubytování na internátu a jeho úhrada

 

Úplata za ubytování na internátu je prováděna dle § 9 vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízení.

Za žáka plnícího povinnou školní docházku nebo dítě v přípravném stupni základní školy speciální činí úplata na jeden 1 kalendářní měsíc za 1 lůžko 500,- Kč měsíčně.

Za žáka Praktické školy jednoleté se úplata na 1 kalendářní měsíc za 1 lůžko člení do dvou kategorií dle počtu lůžek na pokoji:

-        I. kategorie / max. 3 lůžka na pokoji je výše úplaty 1 600,- Kč

-        II. kategorie / 4–6 lůžek na pokoji činí úplata 900,- Kč.

Dítě/žák je osvobozen od úhrady v případě, pokud je dítě/žák umístěn v pěstounské péči. Vždy musí být doloženo písemné potvrzení. Výše úplaty se stanovuje úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je dítě/žák ubytován.

Úplata za stravování na internátu je prováděna dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Za každý den pobytu na internátním zařízení je účtování strava dle věkové kategorie. Dítě/žák do 10 let platí částku 77,- Kč, žák ve věku 11–14 let částku 83,- Kč a žák nad 15 let částku ve výši 100,- Kč. Celodenní strava je účtována od pondělí do čtvrtka, v pátek jen do oběda, tj. po dobu školního vyučování.