divka li-oddelovac chlapec

Ubytování na internátě a jeho úhrada

Úplata za ubytování na internátě je prováděna dle §9 Vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízení. Za žáka plnícího povinnou školní docházku nebo dítě v přípravném stupni základní školy speciální činí úplata 500,- Kč měsíčně. Za žáka Praktické školy jednoleté se úplata člení do dvou kategorií dle počtu lůžek na pokoji – I. kategorie / max. 3 lůžka na pokoji je výše úplaty 1 600,- Kč, II. kategorie / 4 – 6 lůžek na pokoji činí úplata 900,- Kč. Žák je osvobozen od úhrady v závislosti na příjmu sociálního příplatku rodiny a v případě, je-li žák umístěn v pěstounské péči. Výše úplaty se stanovuje úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je dítě nebo žák ubytován.