divka li-oddelovac chlapec

O Vaše děti se starají

O Vaše děti se starají

 

Ředitelka školy

Mgr. Jana Gavendová

 

Pedagožky v mateřské škole:

Třída Sluníčka:

Bc. Iveta Blahušová - vedoucí MŠ, speciální pedagog                                                                                                                                           Mgr.et Bc. Zdeňka Štiková - speciální pedagog

Mgr. Šárka Brátová – speciální pedagog

Marcela Gazdošová - asistentka pedagoga

Třída Sovičky:

Mgr. Petra Siuda - speciální pedagog

Mgr. Jana Bálková - speciální pedagog                                                                                                                                                                  Kočendová Bohdana - asistentka pedagoga

 

Logopedická péče:

Mgr. Adina Julinová - speciální pedagog - logoped

 

Provozní zaměstnankyně v mateřské škole:

 

Vaculíková Martina - úklid MŠ