divka li-oddelovac chlapec

O Vaše děti se starají

O Vaše děti se starají


Ředitelka školy
Mgr. Jana Gavendová


Pedagožky v mateřské škole:

Třída Sluníčka:
Bc. Iveta Blahušová, speciální pedagog, osoba pověřená vedením MŠ
Mgr. Soňa Lekešová, speciální pedagog
Mgr. Zdeňka Štiková, asistent pedagoga (po – čtv)
Bc. Kateřina Kulová, asistent pedagoga (pá)

Třída Sovičky:
Mgr. Petra Siuda, speciální pedagog
Bc. Petra Králíková, speciální pedagog

Logopedická péče:
Mgr. Jana Bendová, speciální pedagog - logoped

Provozní zaměstnankyně v mateřské škole:

úklid MŠ: Bohumila Kozlová