divka li-oddelovac chlapec

Plán akcí

PLÁN AKCÍ MŠ 2019/2020

 

ZÁŘÍ

·         třídní schůzky pro rodiče

·         Akce Klubu rodičů – Posezení u táboráku

·         Konzultace s MUDr. Červenkou - nastavení pleopticko- ortoptických cvičení

ŘÍJEN

·         ukázka pleopticko – ortoptických cvičení a pomůcek sloužících k reedukaci zraku používaných v MŠ

·         canisterapi

LISTOPAD

·         akce Klubu rodičů – Lampionový průvod

·         DDM Astra – keramika

·         podzimní vycházka, sběr plodů

·         návštěva DSZO

PROSINEC

·         akce Klubu rodičů – Vánoční tvoření

·         Mikuláš v MŠ

·         Posezení u stromečku

LEDEN

·         DDM Astra – návštěva malé ZOO

·         Divadelní představení

·         Novoroční galaxie

ÚNOR

·         sportovní hry na sněhu

·         exkurze Sanaplasma

BŘEZEN

·         návštěva ZŠ X muzikoterapie

·         návštěva do MŠ (hudební, dramatické představení)

·         návštěva knihovny (březen měsíc knihovny)

 

 

DUBEN

·         akce Klubu rodičů – Jarní tvoření

·         koncert ZUŠ - Letná

 

KVĚTEN

·         tvoření pro maminky v MŠ

·         besídka pro rodiče

·         Radost tvořit

ČERVEN

·         školní výlet

·         rozloučení s předškoláky

·         oslava Dne dětí (oslava výročí školy, prezentace MŠ)

 

Celoročně plán akcí možné doplnit, upravit dle aktuální kulturní – sportovní nabídky.