divka li-oddelovac chlapec

Plán akcí

PLÁN AKCÍ MŠ 2020/2021

 

      Plán akcí MŠ 2020 / 2021

ZÁŘÍ

·       Třídní schůzky pro rodiče , Logo schůzka  (Blahušová)

·       Konzultace s MUDr. Červenkou – nastavení pleopticko- ortoptických cvičen (Siuda)

ŘÍJEN

·       Ukázka pleopticko – ortoptických cvičení a pomůcek sloužících k reedukaci zraku používaných v MŠ (Siuda)

·       Hallowen sdětmi v MŠ -31.10.2020 ( Bálková, Gazdošová)

LISTOPAD

·       Podzimní vycházka, sběr plodů

·       Tvoření s dětmi v MŠ, vánoční dárek, Lazy-Mostní-pec

PROSINEC

·       Mikuláš v MŠ

·       Posezení u stromečku

·       Pohádka v MŠ

LEDEN

·       Zimní experimentování v MŠ (Bálková, Siuda)

ÚNOR

·       Sportovní hry na sněhu

·       Exkurze Sanaplasma (Siuda)

BŘEZEN

·       Návštěva ZŠ muzikoterapie (Blahušová)

·       Návštěva do MŠ, hudební, dramatické představení (Bálková)

·       Návštěva knihovny-Březen měsíc knihy (Bálková Siuda)

·       Akce Klubu rodičů- Velikonoční tvoření (Bálková, Gazdošová)

DUBEN

·       Návštěva ZŠ muzikoterapie (Blahušová)

·       Koncert ZUŠ (Siuda, Bálková)

KVĚTEN

·       Tvoření pro maminky v MŠ/DDM ASTRA (Bálková, Siuda) (Bálková, Siuda)

·       Besídka pro rodiče

·       Radost tvořit

ČERVEN

·       Školní výlet-ZOO LEŠNÁ

·       Rozloučení s předškoláky

·       Oslava Dne dětí 

 

 

Celoroční plán akcí je možné doplnit, upravit dle aktuální kulturní a sportovní nabídky.