divka li-oddelovac chlapec

Plán akcí

PLÁN AKCÍ MŠ 2018/2019

 

ZÁŘÍ

·         třídní schůzky pro rodiče (13. 9. 2018), (Blahušová)

·         Akce Klubu rodičů – Posezení u táboráku (Bálková, Gazdošová)

ŘÍJEN

·         informační schůzka pro rodiče – Logopedie v MŠ, VOKS (Blahušová, Bendová)

·         ukázka pleopticko – ortoptických cvičení a pomůcek sloužících k reedukaci zraku používaných v MŠ (Siuda)

LISTOPAD

·         akce Klubu rodičů – Lampionový průvod  (Bálková, Gazdošová)

·         DDM Astra – keramika (Siuda)

·         podzimní vycházka, sběr plodů (všichni)

PROSINEC

·         akce Klubu rodičů – Vánoční tvoření (Bálková, Gazdošová)

·         Mikuláš v MŠ (Siuda)

·         Posezení u stromečku (všichni)

LEDEN

·         DDM Astra – návštěva malé ZOO

·         Divadelní představení

ÚNOR

·         sportovní hry na sněhu (všichni)

·         exkurze Sanaplasma (Siuda)

BŘEZEN

·         návštěva ZŠ X muzikoterapie (Blahušová)

·         návštěva do MŠ (hudební, dramatické představení)

DUBEN

·         akce Klubu rodičů – Jarní tvoření (Bálková, Gazdošová)

·         Malá scéna - divadelní představení Hradec Králové (16. 4. 2019, 10:00hod)

·         koncert ZUŠ

 

KVĚTEN

·         tvoření pro maminky v MŠ (Bálková, Siuda)

·         besídka pro rodiče

·         Radost tvořit

ČERVEN

·         školní výlet

·         rozloučení s předškoláky (Siuda)

·         oslava Dne dětí (všichni)

 

Celoročně plán akcí možné doplnit, upravit dle aktuální kulturní – sportovní nabídky.

 

 

                                                                                                                         4.9. 2018