divka li-oddelovac chlapec

Plán akcí

Plán akcí MŠ 2017/2018

ZÁŘÍ
 Třídní schůzky pro rodiče ( Blahušová )
 Adaptační program s rodiči – akce Klubu rodičů (Bálková, Štiková)

ŘÍJEN
 Podzimní vycházka, sběr plodů (všichni)
 Exkurze DSZO (Siuda)
 Informační schůzka pro rodiče. Logopedie v MŠ, VOKS.
 Ukázka pleopticko – ortoptických cvičení a pomůcek sloužících k reedukaci zraku používaných v MŠ ( Siuda)

LISTOPAD
 DDM Astra – keramika I. (učitelky třídy Sovičky)
 Lampionový průvod – akce Klubu rodičů ( Bálková, Štiková)
 Hudební dopoledne v ZŠ Mostní (Siuda)

PROSINEC
 Mikuláš v MŠ ( Siuda)
 Posezení u stromečku ( Štiková)

LEDEN
 Návštěva DDM Astra, Družstevní – Malá ZOO ( tř. Sovičky, Siuda)
 Optik Čech – kontrola, úprava brýlí, poradenství ( Bálková)

ÚNOR
 Sportovní hry na sněhu nebo ve sportovní hale (Siuda)
 Exkurze Sanaplasma s.r.o (Siuda)

BŘEZEN
 Návštěva knihovny Františka Bartoše (Siuda)
 Návštěva ZŠ ( Siuda, Blahušová)
 Jarní tvoření – akce Klubu rodičů ( Bálková, Štiková)

DUBEN
 Jarní tvoření – Akce Klubu rodičů (Bálková, Štiková)
 DDM Astra – keramika – II. třída ( Siuda)
 Keramika Centrum služeb postižených – I. Třída ( Štiková)
 Hasiči- Den otevřených dveří - II.tř (Siuda)

KVĚTEN
 Besídka pro rodiče (všichni)
 Radost tvořit (všichni)
 Exkurse, setkání se školou Lazy (Blahušová)

ČERVEN
 Školní výlet (všichni)
 Sportovní odpoledne – Akce klubu rodičů (Bálková, Štiková)
 Loučení s předškoláky (všichni)
 Oslava dne dětí (všichni)

Celoročně: Kulturní a sportovní akce dle aktuální nabídky.