divka li-oddelovac chlapec

Provoz Mateřské školy

 

Provoz MŠ
Zahájení provozu v 6.30 hodin.
Ukončení provozu v 16.00 hodin.

Vyzvedávání dětí z MŠ
Po obědě mezi 12.00 – 13,00 hodinou nebo po individuální domluvě.
Odpoledne průběžně od 14.15 do 16.00 hodin.
Mateřská škola se uzamyká v 16.05 hodin


Omlouvání dětí

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte kdykoliv před plánovanou nepřítomností, nejpozději však do 7,00 hodin toho dne:

- písemně v sešitě k tomu určenému na šatně dětí
- telefonicky na čísle 734 516 187 i prostřednictvím SMS

 

V případě nerespektování výše uvedených způsobů omlouvaní dětí         

a při neodhlášení dítěte do 7,00 hodin ráno toho dne jsou rodiče povinni

uhradit stravu za každý neomluvený den nepřítomnosti dítěte v MŠ.