divka li-oddelovac chlapec

Provoz Mateřské školy

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ Z MŠ  ZLÍN MOSTNÍ

 

Vážení rodiče,

zasíláme Vám  informace o obnovení provozu naší MŠ. Snažili jsme se  najít cestu a opět zahájit co nejdříve provoz v MŠ,  tak abychom Vašim dětem po dlouhém přerušení provozu opět zajistili vzdělávání. Po zvážení všech možností jsme rozhodli zahájit provoz v MŠ za těchto podmínek:

·       Provoz MŠ zahájen od 25. 5. 2020, ve zkráceném provozu od 7:00hod – 15:00 hod.

·       V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 6. 7. – 9. 8. 2020.

·       Stravování bude probíhat standardním způsobem za zvýšených hygienických podmínek  ve školní jídelně.

·       Co se týče pobytu dětí venku – školní hřiště je v rekonstrukci, tzn.  že zde čas trávit nemůžeme .  Také není z hygienických důvodů možné navštěvovat veřejné hřiště nedaleko MŠ. Jedinou možností je tedy chodit s dětmi na vycházky v okolí MŠ.

·        Poskytování OČR dne 13.4. 2020 Parlament ČR schválil ,tzn. rodičům zůstane nárok na ošetřovné i ve chvíli, kdy se rozhodnou dítě do školky neposlat. Pokud toto rozhodnutí schválí i Senát ČR, nabyde platnosti. O případné změně v legislativě Vás budeme informovat.

Pokud máte dotazy nebo podněty, neváhejte nás kontaktovat  od po-čt od 8-12h.

na tel: 734 516 187

Rádi Vám odpovíme na problematiku současné situace.

 

Přílohy:

·       Pokyn MŠMT k ochraně zdraví v MŠ

·       Podmínky pro provoz MŠ Mostní

·       Návratka – přihlášení dítěte do MŠ -zašlete do 19.5.2020  na e-mail: iveta.blahusova@ddskolyzlin.cz.

·       Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

·       Prohlášení o porozumění dokumentu MŠ Podmínky provozu MŠ.

 

 

 

Ve Zlíně dne 14.5. 2020

 

 

 

 

 

 

Provoz MŠ
Zahájení provozu v 6.30 hodin.
Ukončení provozu v 16.00 hodin.

Vyzvedávání dětí z MŠ
Po obědě mezi 12.00 – 13,00 hodinou nebo po individuální domluvě.
Odpoledne průběžně od 14.15 do 16.00 hodin.
Mateřská škola se uzamyká v 16.05 hodin


Omlouvání dětí

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte kdykoliv před plánovanou nepřítomností, nejpozději však do 7,00 hodin toho dne:

- písemně v sešitě k tomu určenému na šatně dětí
- telefonicky na čísle 734 516 187 i prostřednictvím SMS

 

V případě nerespektování výše uvedených způsobů omlouvaní dětí         

a při neodhlášení dítěte do 7,00 hodin ráno toho dne jsou rodiče povinni

uhradit stravu za každý neomluvený den nepřítomnosti dítěte v MŠ.