divka li-oddelovac chlapec

Plán akcí na školní rok 2017-2018

 

Celoroční akce:

Zajišťuje

Filharmonie B. Martinů

Dědková

Filmová představení

Dědková

Divadelní představení

Gajdošíková

Spolupráce se SZŠ Zlín“

Uhlárová

Spolupráce s Krajskou knihovnou F. Bartoše

Uhlárová

Spolupráce s hasiči – program Hasík

Kuchařová

Výcvik plavání

Hradilová

 

Září -  akce:

Zajišťuje

„Slavnostní zahájení školního roku“

Gavendová, Novosádová

„Šikana a boj proti ní“

Olexová

„Týden mobility“

Uhlárová

„Návštěva ZOO Lešná“

třídní učitelé

"Jablíčkový den"

Olexová, Vranková

"Podzimní výstavka"

Hradilová

 

Říjen – akce:

Zajišťuje

„Třídní schůzky“ /13. 10./

Třídní učitelé

„Mezinárodní den hudby“ 1. 10.

Kuchařová

„Světový den výživy“ 16. 10.

Uhlárová, Křepelková

„Den stromů“ 20. 10.

Dědková

„Vycházka, táborák, pouštění draků“

Olexová

"Filmový uzel Zlín – Animační workshop nebo 4. NP Lojzíkovo patro"

Olexová

"Projekt Zdravé společenství"

Dědková

 

Listopad – akce:

Zajišťuje

„Den boje proti drogám“ 11. 11.

Gajdošíková

„Návštěva Galaxie“

třídní učitelé

„Zdravé zoubky“

Lekešová

"Halloween – spaní dětí ve škole"

Jarošová

 

Prosinec – akce:

Zajišťuje

„Mezinárodní den zdravotně postižených“ 3. 12.

Olexová

„Filmové představení“

Dědková

"Vizovice - zámek"

Křepelková

 

Leden – akce:

Zajišťuje

„Třídní schůzky“ /19.1./

Třídní učitelé

„Zimní olympiáda v lyžování, Krkonoše“

Dědková

„Na slovíčko, chlapci“

Kuchařová

„Na slovíčko, děvčata“

Kuchařová

"Setkání s muzikoterapií"

Gavendová

 

Únor – akce:

Zajišťuje

„Masopustní rej ve spolupráci s rodiči“

Dědková

"Karneval pro děti ve škole"

Olexová

„Barevný týden“

Vranková

 

Březen – akce:

Zajišťuje

„Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše – měsíc knihy“

Uhlárová

„Měsíc knihy a internetu“

Křepelková

„Ukliďme svět“ 18. 3.

Vranková

„Světový den vody“ 22. 3.

Olexová

"Filmové představení"

Dědková

"Jarní výstavka"

Hradilová

„Den učitelů“ 28. 3.

Pavelka

 

Duben – akce:

Zajišťuje

„Třídní schůzky“ /20.4./

Třídní učitelé

„Zápis dětí do přípravného stupně a 1. ročníku ZŠ“

Gavendová, Novosádová

„Den dětské knihy – Božena Němcová“

Olexová

„Světový den zdraví“

Dědková

„Den Země“ 22. 4.

Uhlárová

 „Mezinárodní den tance“

Lekešová

„Noc s Andersenem (spaní dětí ve škole)“

Procházková

 

Květen – akce:

Zajišťuje

„Den Hasičů“ 4. 5.

Kuchařová

„Otvírání studánek“ 31. 5.

Uhlárová

„ZFF - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež – 57. ročník“

Dědková

„Fajn den“

Křepelková, Kuchařová

„Školní výlet“

Gajdošíková

"Den Matek (besídka pro rodiče)"

Dědková

"Pohovory s rodiči v PRŠ jednoleté"

Křepelková

 

Červen – akce:

Zajišťuje

„Třídní schůzky“ /8.6./

Třídní učitelé

„Den dětí – škola, internát“ 1. 6.

Třídní učitelé

„Světový den životního prostředí“ 5. 6.

Olexová

„Závěrečné zkoušky v PRŠ“

Křepelková, Kuchařová

„Poznáváme Zlínsko – Jižní Chlum a ekodomy“

Olexová

„Loučení se žáky naší Praktické školy“

Křepelková, Kuchařová

"Opékání špekáčků s rodiči a dětmi ze školní družiny"

Procházková

"Pohádkový pochod" (spolupráce s rodiči)

Olexová

"Rozloučení se školním rokem"

Hradilová