divka li-oddelovac chlapec

Plán akcí na školní rok 2018-2019

 Plánované akce pro školní rok 2018 – 2019

ZÁŘÍ

Plánované aktivity

Zaměření aktivity

Kyberšikana

Prevence kyberšikany, interaktivní přednáška.

Týden mobility

EVVO                                                                                               

Rizikové chování v dopravě

Jak se chováme na cestě, na cyklostezce, na chodníku.

Návštěva ZOO Lešná

Poznáváme zvířata, cestování dopravními prostředky – trolejbus, autobus.

Podzimní výstavka

Spolupráce s rodiči.

Olympiáda speciálních škol

Sport.

Projekt Zdravé společenství

Měření fyzického výkonu žáků zapojených do projektu.

Naučná stezka

Vycházka po naučné stezce nad školou.

Strašidlo s životopisem

Výtvarná soutěž 1. 9. – 22. 10.

 

ŘÍJEN

Plánované aktivity

Zaměření aktivity

Třídní schůzky

5. 10. od 14:00 do 15:00

Členská schůze Spolku

14:30 – 15:30

Šikana

Primární prevence, interaktivní přednáška.

Návykové látky

Primární prevence, interaktivní přednáška.

Světový den výživy

Týden zdravého stravování.

Ochutnávka pomazánek.

Galaxie

Návštěva herního centra.

Linka SOS

Beseda s vedoucím linky – jak pomoci s problémy – šikany ...

 

LISTOPAD

Plánované aktivity

Zaměření aktivity

Zdravé zoubky

Jak správně pečovat o svůj chrup, jak si správně čistit zuby.

Halloween

Spaní dětí ve škole.

 

PROSINEC

Plánované aktivity

Zaměření aktivity

Mezinárodní den zdravotně postižených

Soutěže a hry pro žáky celé školy.

Na slovíčko chlapci, na slovíčko děvčata

Poznáváme své tělo.

Předvánoční tvoření

Nejen pro rodiče a pedagogické pracovníky.

                                                                

LEDEN

Plánované aktivity

Zaměření aktivity

Třídní schůzky 18. 1.

Individuální pohovory s rodiči.

Zimní olympiáda v lyžování v Krkonoších

Zúčastní se vybraní žáci naší školy.

Zimní sporty a bezpečnost

Přednáška druhy zimních sportů.

 

ÚNOR

Plánované aktivity

Zaměření aktivity

Masopustní rej ve spolupráci s rodiči

Akce Spolku přátel DD a speciálních škol.

Karneval pro děti ve škole

Zábavné dopoledne v maskách, soutěže a diskotéka.

Barevný týden

Týden v barvách duhy.

Setkání s muzikoterapií

Muzikoterapie pro rodiče.

 

BŘEZEN

Plánované aktivity

Zaměření aktivity

 Jarní výstavka

Jarní výstava pro rodiče ve vestibulu školy.

Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše

Březen měsíc knihy

Ukliďme svět

Beseda o životním prostředí.

Spolupráce se speciální školou v Trenčíně

Týdenní workshop se žáky z partnerské školy v Trenčíně.

Vítáme jaro

29. 3. besídka pro rodiče a přátele školy.

 

DUBEN

Plánované aktivity

Zaměření aktivity

Třídní schůzky

12. 4. pohovory s rodiči ve třídách.

Světový den vody

Interaktivní beseda o tom, jak je voda důležitá pro život.

Den Země

Beseda o naší planetě.

 

KVĚTEN

Plánované aktivity

Zaměření aktivity

Zápis dětí do přípravného stupně a 1. ročníku ZŠ

 

ZFF – Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež – 58. ročník

Návštěva doprovodného programu a filmových představení.

Školní výlet

 

Světový den životního prostředí

Sbírání odpadků v okolí školy a podél stezky zdraví.

Floorbal

Soutěž mezi speciálními školami zlínského kraje.

 

ČERVEN

Plánované aktivity

Zaměření aktivity

Třídní schůzky

7. 6. individuální pohovory s rodiči.

Opékání špekáčků s družinou

Akce pro rodiče a děti ze ŠD.

Z pohádky do pohádky

Oslava dne dětí ve spolupráci s rodiči.

Rozloučení se školním rokem.

Závěrečná diskotéka.