divka li-oddelovac chlapec

Informace o přijímacím řízení

 

 

 lKRITÉRIA A POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ -  PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ 2019 - 2020