divka li-oddelovac chlapec

Přípravný stupeň

Obsah:
Charakteristika
Školní vzdělávací program
Vnitřní řád přípravného stupně ZŠ Speciální
Zápis do přípravného stupně