divka li-oddelovac chlapec

Zápis do přípravného stupně

 

 POZVÁNKA K ZÁPISU DO PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ 2019

 

Organizace a průběh zápisu k plnění povinné školní docházky nebo k zápisu do přípravného stupně základní školy speciální pro školní rok 2019/2020

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, stanovila níže uvedená kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do prvního ročníku uvedené základní školy, zřízené dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, k plnění povinné školní docházky nebo k přijetí dětí do přípravného stupně základní školy speciální.

Maximální počet dětí přijímaných do přípravného stupně základní školy speciální:    3

Maximální počet žáků přijímaných do zš speciální:    4

Kritéria k přijetí

1.    Dítě dosáhne 6 let věku do 31. 8. 2019.

2.    Dítě dosáhne 5 let věku ve školním roce 2019/2020 pro zápis do přípravného stupně.

3.    Dítě, které mělo ve školním roce 2018/2019 odklad školní docházky.

4.    Doporučení ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení.

5.    Dítě umístěné ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy.

Stanovení pořadí

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění kritérií až do naplnění kapacity školy.

Popis průběhu zápisu

Zápis se skládá z části formální a motivační. V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky nebo k zápisu do přípravného stupně.

Motivační část (její absolvování není podmínkou přijetí k povinné školní docházce) proběhne formou hry mezi pedagogickým pracovníkem a zapisovaným dítětem. Trvá nejvýše 30 minut. Zákonný zástupce bude informován, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

 

Ve Zlíně 5. 3. 2019                                                               Mgr. Jana Gavendová

 

                                                                                                       ředitelka školy