divka li-oddelovac chlapec

Školní družina

Obsah:
Charakteristika
Vnitřní řád školní družiny
Školní vzdělávací program
Oddělení ŠD