divka li-oddelovac chlapec

Charakteristika

 

ŠD je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/ 2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 
Školní družinu navštěvují žáci 1. a 2. stupně Základní školy speciální a žáci Základní školy praktické. Kapacita přihlášených žáků ve školní družině je 30 žáků. Na začátku školního roku zákonní zástupci přihlašují žáka do školní družiny na základě písemné přihlášky.
Úhrada za ŠD je poskytována v souladu se Školským zákonem a předpisy souvisejícími. Úhrada se promíjí pouze v případě celoměsíční absence žáka. V závislosti na příjmu sociálního příplatku se úhrada snižuje. Provozní doba ranní družiny je od 7.00 do 7.45h a odpolední družiny je od 12.00 do 16.30h. Školní družina v naší škole je rozdělena do tří výchovných skupin, pod vedením tří vychovatelek a čtyř asistentek pedagoga.
Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Činnost žáků je plánována podle přílohy ŠVP pro obor vzdělání ZŠ speciální. Hlavními činnostmi naší školní družiny jsou odpočinkové činnosti, které mají odstranit únavu, dále rekreační činnosti sloužící k regeneraci sil a konečně zájmové činnosti, rozvíjející osobnost žáka. Činnost je vymezena dobou bezprostředně před a po školním vyučování, a odchodem žáků domů, nebo za jinými mimoškolními aktivitami. Na škole fungují zájmové kroužky. 
ŠD využívá pro svou činnost tři samostatné místnosti, které svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám žáků. Do vybavení ŠD patří: pomůcky, stolní hry, hračky, stavebnice, TV, interaktivní tabule, DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem. K dispozici je: tělocvična, hudebna, relaxační místnost, cvičná kuchyně, keramická a výtvarná dílna, venkovní hřiště.