divka li-oddelovac chlapec

Stravné a jeho úhrada

Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků denní a internátní školy, dětského domova a zaměstnanců školy.
Jídelna je s celodenním provozem – připravuje dvě hlavní a čtyři doplňková jídla.

Přihlašování dětí je na začátku školního roku formou písemné přihlášky od rodičů, která je uložena u vedoucího stravování.
Úhrada stravy je prováděna měsíčně pozadu – bezhotovostním platebním stykem.

Odhlašování stravy – nejpozději do 8 hodin ráno téhož dne
                                       1. osobně
                                       2. telefonicky u vedoucího školní jídelny 577058233 /p. Pavelka/
První den neplánované nepřítomnosti dítěte je možno si oběd odebrat do jídlonosiče (v době 11.15-11.30), v další nepřítomnosti je nutné si obědy odhlásit.

Finanční normativ - děti /internátní zařízení/
/dle zákona 561/2004 Sb., Vyhl. č. 107/2008 Sb. o školním stravování/
Platný od 1.9.2015:

                                                   Strávníci do 6 let           strávníci  7-10 let         strávníci 11-14 let                15 a více let
Snídaně                                                 10                                     12                                   14                                      14
Přesnídávka                                            8                                       9                                      9                                       9
Oběd                                                      21                                      23                                   24                                     26 
Svačina                                                    7                                       8                                      8                                       8
Večeře                                                    16                                     20                                    22                                     24
Večeře II.                                                                                                                                                                            11
Nápoje                                                      3
                                                              -------                                  -------                               --------                                ------
                                                                 65                                      72                                    77                                  92

Za každý den pobytu na internátním zařízení je účtování strava dle věkové kategorie.
Celodenní strava je účtování od pondělí do čtvrtku, v pátek jen do oběda /tj. po dobu školního vyučování/.

Finanční normativ – děti /denní docházka/
/dle zákona 561/2004., Vyhl. 107/2008 Sb. o školním stravování, § 4/ se stanovuje, že žák základní školy, nezletilý žák a student školy má právo denně odebrat oběd.

                                                    strávníci do 6 let                  strávníci 7-10 let              strávníci 11-14 let                  15 a více let
Oběd                                                     21                                          23                                       24                                                                   26