divka li-oddelovac chlapec

Školská rada

Ve Školské radě pracují jako zástupce zřizovatele ing. Hana Jurčíková, zástupce rodičů žáků naší školy paní Martina Vavřičková a jako zástupce školy Mgr. Renata Malaníková.

Školská rada se schází 2x ročně.