divka li-oddelovac chlapec

Volby do školské rady

Ve volbách do Školské rady byly zvoleni:

Zástupce školy  -  Mgr. Malaníková

Zástupce rodičů -  Martina Vavřičková

Zástupcem zřizovatele v naší Školské radě bude pro následující volební období -  ing. Hana Jurčíková