divka li-oddelovac chlapec

Školní rok 2017/2018

 

Kroužky pro školní rok 2017/2018 Počet lekcí
PO Taneční kroužek - Dana Matúšová 13.00 - 13.45 16x
ÚT  Čtení nás baví! - Mgr. Jana Bendová 14.00 - 14.45 16x
Dětské masáže s prvky Bazální stimulace -Mgr. Monika Novosadová (1x za 14 dní) 14:00 - 15:30

I. sk (začátek 3. 10.) 8x                         

II. sk (začátek 10.10.) 8x

ST Muzikoterapie - Mgr. Jana Gavendová                                (1x za 14 dní) 14:00 - 15.30

I. sk (začátek 4. 10.) 9x                         

II. sk (začátek 11.10.) 8x

Pohybový kroužek - Mgr. Kristýna Olexová 14:00 - 14:45 17x