divka li-oddelovac chlapec

Zápis do MŠ

 

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

 

Vás zve na

 

Zápis do Mateřské školy

Zlín, Mostní 2397

 

                              

Do mateřské školy přijímáme děti se zrakovým a mentálním postižením, poruchou autistického spektra, kombinovaným postižením.

 

Zápis v MŠ proběhne 10. května od 9,00 h – 14,00 h v prostorách Mateřské školy.

 

 K zápisu je třeba doložit řádně vyplněná přihláška a doporučení školského poradenského zařízení.

 

         

 

         Kontaktní osoba:

         Bc. Iveta Blahušová

         vedoucí učitelka Mateřské školy

         Telefon: 734516187

         e-mail: iveta.blahusova@ddskolyzlin.cz

 

         Těšíme se na nové kamarády

       

 

 

 

 

                                                                                               

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2018-2019

 a počet přijímaných dětí

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola a Praktická škola Zlín, ustanovila níže uvedená kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, zřízené dle §16 odst.9 zákona 561/2004 Sb., v platném znění dle následujících kritérií.

 

Maximální počet dětí přijatých do třídy pro děti s mentálním postižením              1

Maximální počet dětí do třídy pro děti s jiným druhem zdravotního znevýhodnění

dle § 16 odst. 9 ŠZ.                                                                                                4

 

 

KRITÉRIA  PRO DĚTI DO TŘÍDY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM    

                                                                                                       BODY                                   

1.

Děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami

a  poruchami autistického spektra, které dosáhnou věku   5 let k 31.8.2018

 

7

2.

Děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami

a poruchami autistického spektra, které dosáhnou věku 4 let k 31.8.2018

 

3

3.

Děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami

a poruchami autistického spektra, které dosáhnou věku   3 let k 31.8.2018

 

2

4.

Děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami

a poruchami autistického spektra, které dosáhnou věku   2 let k 31.8.2018

 

1

 

 

KRITÉRIA PRO DĚTI DO TŘÍDY S JINÝM DRUHEM ZDRAVOTNÍHO ZNEVÝHODNĚNÍ                                        

                                                                                                                     

                                                                                                       BODY                                   

1.

Děti se zrakovým postižením a kombinovanými vadami a jiným znevýhodnění, které dosáhnou věku   5 let k 31.8.2018

 

7

2.

Děti se zrakovým postižením a kombinovanými vadami a jiným znevýhodnění, které dosáhnou věku   4 let k 31.8.2018

 

3

3.

Děti se zrakovým postižením a kombinovanými vadami a jiným znevýhodnění, které dosáhnou věku   3 let k 31.8.2018

 

2

4.

Děti se zrakovým postižením a kombinovanými vadami a jiným znevýhodnění, které dosáhnou věku   2 let k 31.8.2018

 

1

 

 

 

Ve Zlíně dne 25. 4.  2018                                            Mgr. Jana Gavendová

                                                                                     ředitelka