divka li-oddelovac chlapec

Zápis do MŠ

 

        

Čj. DDŠZL/0095/2018

 

 

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018-2019 v Mateřské škole, jejíž činnost vykonává Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

 

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svojí ředitelkou oznamuje rozhodnutí,  kterými se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

 

OD 1.9. 2018

Uchazeč

Přidělené registrační číslo

Výsledek řízení

1

MŠ/01/2018

přijat(a)

2

MŠ/02/2018

přijat(a)

3

MŠ/03/2018

přijat(a)

4

MŠ/04/2018

přijat(a)

5

MŠ/05/2018

přijat(a)

6

MŠ/06/2018

přijat(a)

7

MŠ/07/2018

přijat(a)

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 8.6. 2018

Datum sejmutí 30.6. 2018

 

Mgr. Jana Gavendová, v. r.

Ředitelka školy

 

 

 

 

 

                                                                                               

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2018-2019

 a počet přijímaných dětí

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola a Praktická škola Zlín, ustanovila níže uvedená kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, zřízené dle §16 odst.9 zákona 561/2004 Sb., v platném znění dle následujících kritérií.

 

Maximální počet dětí přijatých do třídy pro děti s mentálním postižením              1

Maximální počet dětí do třídy pro děti s jiným druhem zdravotního znevýhodnění

dle § 16 odst. 9 ŠZ.                                                                                                4

 

 

KRITÉRIA  PRO DĚTI DO TŘÍDY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM    

                                                                                                       BODY                                   

1.

Děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami

a  poruchami autistického spektra, které dosáhnou věku   5 let k 31.8.2018

 

7

2.

Děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami

a poruchami autistického spektra, které dosáhnou věku 4 let k 31.8.2018

 

3

3.

Děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami

a poruchami autistického spektra, které dosáhnou věku   3 let k 31.8.2018

 

2

4.

Děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami

a poruchami autistického spektra, které dosáhnou věku   2 let k 31.8.2018

 

1

 

 

KRITÉRIA PRO DĚTI DO TŘÍDY S JINÝM DRUHEM ZDRAVOTNÍHO ZNEVÝHODNĚNÍ                                        

                                                                                                                     

                                                                                                       BODY                                   

1.

Děti se zrakovým postižením a kombinovanými vadami a jiným znevýhodnění, které dosáhnou věku   5 let k 31.8.2018

 

7

2.

Děti se zrakovým postižením a kombinovanými vadami a jiným znevýhodnění, které dosáhnou věku   4 let k 31.8.2018

 

3

3.

Děti se zrakovým postižením a kombinovanými vadami a jiným znevýhodnění, které dosáhnou věku   3 let k 31.8.2018

 

2

4.

Děti se zrakovým postižením a kombinovanými vadami a jiným znevýhodnění, které dosáhnou věku   2 let k 31.8.2018

 

1

 

 

 

Ve Zlíně dne 25. 4.  2018                                            Mgr. Jana Gavendová

                                                                                     ředitelka