divka li-oddelovac chlapec

Zápis do ZŠ

 

 

Na základě opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID – 19,  vydávám toto opatření k organizaci zápisu povinné školní docházky pro školní rok 2020 /2021.

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ a ZŠ speciální, do přípravného stupně ZŠ speciální školy bude probíhat

ve čtvrtek 23. dubna 2020 od 8,00 do 15,00 hodin.

Zápis proběhne  bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Podání přihlášky je  možné:

  •  poštou na adresu školy    -  Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a    

                                             Praktická  škola  Zlín

                                                   Lazy VI  3695

                                                   Zlín 760 01

·       do poštovní schránky organizace ( u budovy SPC)

  • datovou schránkou - ID datové schránky: fkuyzwi
  • na e-mail: katerina.krupikova@ddskolyzlin.cz

·       osobně po telefonické domluvě - tel. 777 016 783, Mgr. Kateřina Krupíková - zástupkyně ředitelky.

K přihlášce je třeba doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení.

V případě osobního kontaktu:

·       je nutné použít předepsané ochranné pomůcky (roušku, která zakryje ústa a nos, respirátor).

·       Pokud zákonný zástupce přišel do kontaktu s osobami s onemocněním COVID 19 nebo je sám nemocen, oznamí tuto skutečnost vedení školy telefonicky, bude domluven náhradní termín zápisu.

 

Požádá-li zákonný zástupce dítěte v době zápisu o odklad povinné školní docházky podle

§ 37 z.č. 561/2004 Sb., v platném znění, doloží žádost s doporučujícím posouzením

příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

                                                                                                 Mgr. Jana Gavendová

                                                                                                    ředitelka školy