divka li-oddelovac chlapec

Zápis do ZŠ

 

Organizace zápisu 2019 

Pozvánka na zápis do školy 2019/2020

 

 

Č. j.: DDŠZL/0841/2019

 

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých                      k základnímu vzdělávání a zařazených k předškolnímu vzdělávání od              1. 9. 2019 v základní škole, jejíž činnost vykonává

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

 

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, základní škola, jejíž činnost vykonává Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy VI 3695,  svojí ředitelkou oznamuje rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Uchazeč

Přidělené registrační číslo

Výsledek řízení

1

ZŠ/01/2019

Zařazen/a

2

ZŠ/02/2019

Zařazen/a

3

ZŠ/03/2019

Přijat/a

4

ZŠ/04/2019

Přijat/a

5

ZŠ/05/2019

Přijat/a

6

ZŠ/06/2019

Zařazen/a

 

 

 

 

 

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 3. 5. 2019

Datum sejmutí: 20. 5. 2019

 

Zlín 3. 5. 2019

 

 

Mgr. Jana Gavendová, v. r.

ředitelka školy