divka li-oddelovac chlapec

Zápis do ZŠ

 

 

 Č. j.: DDŠZL/0801/2020

 

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých                            k základnímu vzdělávání a zařazených k předškolnímu vzdělávání od               1. 9. 2020 v základní škole, jejíž činnost vykonává Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

 

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, základní škola, jejíž činnost vykonává Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy VI 3695,  svojí ředitelkou oznamuje rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Uchazeč

Přidělené registrační číslo

Výsledek řízení

1

ZŠ/01/2020

Zařazen

2

ZŠ/02/2020

Přijat

3

ZŠ/03/2020

Přijat

4

ZŠ/04/2020

Přijat

5

ZŠ/05/2020

Zařazen

6

ZŠ/06/2020

Zařazen

7

ZŠ/07/2020

Přijat

8

ZŠ/08/2020

Zařazen

 

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 15. 5. 2020

Datum sejmutí: 1. 6. 2020

 

Zlín 15. 5. 2020

 

 

Mgr. Jana Gavendová, v. r.

   ředitelka školy