divka li-oddelovac chlapec

Zápis do ZŠ

 

Č. j.: DDŠZL/0918/2018

 

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 v základní škole, jejíž činnost vykonává Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

 

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, základní škola, jejíž činnost vykonává Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy VI 3695,  svojí ředitelkou oznamuje rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

 

Uchazeč

Přidělené registrační číslo

Výsledek řízení

1

ZŠ/01/2018

Přijat, přijata

2

ZŠ/02/2018

Přijat, přijata

3

ZŠ/03/2018

Přijat, přijata

4

ZŠ/04/2018

Přijat, přijata

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 4. 5. 2018

Datum sejmutí: 21. 5. 2018

 

Zlín 4. 5. 2018

 

 

Mgr. Jana Gavendová, v. r.

ředitelka školy