divka li-oddelovac chlapec

Zápis do ZŠ

 

 
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín,
Lazy VI 3695, 760 01 Zlín

 

Zveme Vás na zápis do:

• do 1. ročníku základní školy dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění
• do 1. ročníku základní školy speciální
• do přípravného stupně základní školy speciální

Kde: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy VI 3695, 760 01 Zlín

Kdy: čtvrtek 5. dubna 2018 od 12.00 – 16.00 hod.

• k zápisu do přípravného stupně se dostaví děti v doprovodu obou rodičů, které dosáhnou ve školním roce 2018/2019 věku 5 let
• k zápisu do zš se dostaví děti v doprovodu nejlépe obou rodičů, které dosáhnou k 31. 8. 2018 věku 6 let
• k zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní povinné docházky nebo dítě mělo ve školním roce 2017/2018 odklad školní povinné docházky
• při zápisu budou zjišťovány údaje o žákovi, rodné číslo, trvalé bydliště a dále zájem o školní družinu a školní jídelnu. Žádáme rodiče, aby si přinesli průkaz totožnosti, rodný list dítěte, doporučení Speciálně pedagogického centra ke vzdělávání, popř. aktuální psychologické vyšetření
• při zápisu bude vyplněna žádost o přijetí ke vzdělávání, přihláška do školní družiny, do školní jídelny a anamnestický dotazník dítěte

Požádá-li zákonný zástupce dítěte v době zápisu o odklad povinné školní docházky podle § 36 odst. 4, doloží žádost doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa


Více se o nás dozvíte:

• www.ddskolyzlin.cz
• tel. 577 058 235, Mgr. Monika Novosádová – zástupkyně ředitelky, monika.novosadova@ddskolyzlin.cz

 
Mgr. Jana Gavendová
ředitelka školy

 

Organizace zápisu